•  
  •  

 

 

 

 

 

 

 

Училището е създадено през 1893 г. и е утвърдено средище на духовното изява и огнище на националните традиции.

Днес ОУ “Братя Миладинови” е осъвременено. Оборудвани са специализирани кабинети, класни стаи и компютърен кабинет, прилага се мултимедийно обучение, спортни площадки.

Учениците от училището масово участват и печелят призовите места в олимпиади, конкурси и състезания. ОУ "Братя Миладинови" успешно работи по национални и международни проекти.

 

РЪКОВОДСТВО:

Юлиана Тасева

 Директор 

 

 

ПРИОРИТЕТИ :


 

  • Обучение на подрастващото поколение в съответствие с новите обществени реалности и възпитание на учениците в духа на демократичните принципи на гражданското общество и европейската интеграция.

 

  • Внимание и грижа за личностното развитие на всяко дете и превръщане на училището в територията на учениците .

 

  • Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище чрез осигуряване на многообразие от дейности и възможности за избор от учениците  . 

 

  • Реновиране на вътрешната и външна среда в училище .

 

  • Работа по проекти на национално и европейско ниво

 

  • Осигуряване на ред и защита на децата в училище .

 

 

 

Календар

 

Контакти