•  
  •  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Механизъм за противодействие на наркотичните вещества в училище - ТУК

Схеми за прилагане на механизъм - ТУК

Заповед- ТУК

Информация за нормативната база и функции на различните институции - ТУК


Материали, изпратени от институциите- ТУК

 

 

Училището е създадено през 1893 г. и е утвърдено средище на духовната изява и огнище на националните традиции.

Днес ОУ “Братя Миладинови” е осъвременено. Оборудвани са специализирани кабинети, класни стаи и компютърен кабинет, прилага се мултимедийно обучение, спортни площадки.

Учениците от училището масово участват и печелят призовите места в олимпиади, конкурси и състезания. ОУ "Братя Миладинови" успешно работи по национални и международни проекти.

 

РЪКОВОДСТВО:

Юлиана Тасева

 директор 

 

ПРИОРИТЕТИ :


 

  • обучение и възпитание в съответствие с новите обществени реалности;

  • възпитание в духа на демократичните принципи на гражданското общество и европейската интеграция;

  • внимание и грижа за личностното развитие на всяко дете;

  • утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище;

  • осигуряване на многообразие от дейности и възможности за избор от учениците ;

  • реновиране на вътрешната и външната среда в училище;

  • работа по проекти на национално и европейско ниво ;

  • осигуряване на ред и защита на децата в училище .

 

 

 

Календар

 

Контакти