•  
  •  

 

 

 

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТ 26.01.2021 г.

 за осъществяване на присъствено обучение за ученици по график от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г.

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК- ОТ 04.02.2021 г. - ТУК

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В ОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" ОТ 04.02.2021 г.- ТУК

 

 

 

 

Училището е създадено през 1893 г. и е утвърдено средище на духовната изява и огнище на националните традиции.

Днес ОУ “Братя Миладинови” е осъвременено. Оборудвани са специализирани кабинети, класни стаи и компютърен кабинет, прилага се мултимедийно обучение, спортни площадки.

Учениците от училището масово участват и печелят призовите места в олимпиади, конкурси и състезания. ОУ "Братя Миладинови" успешно работи по национални и международни проекти.

 

РЪКОВОДСТВО:

Юлиана Тасева

 Директор 

 

 

ПРИОРИТЕТИ :


 

  • Обучение на подрастващото поколение в съответствие с новите обществени реалности и възпитание на учениците в духа на демократичните принципи на гражданското общество и европейската интеграция .

  • Внимание и грижа за личностното развитие на всяко дете и превръщане на училището в територията на учениците .

  • Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище чрез осигуряване на многообразие от дейности и възможности за избор на учениците . 

  • Реновиране на вътрешната и външна среда в училище .

  • Работа по проекти на национално и европейско ниво

  • Осигуряване на ред и защита на децата в училище .

 

 

 

Календар

 

Контакти