•  
  •  

 

 

 

Прием

ПЛАН-  ПРИЕМ 1.КЛАС 2020/2021 г.

 

 

ЗАПИСВАНЕ В І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

 

Удостоверението за завършена предучилищна група ще бъде получено по служебен път от детската градина.

Приемането на документи ще стане при спазване на необходимите противоепидемични мерки. 

Подаването става от един родител.Моля, носете си лични предпазни маски.

 

 

 

 

Календар

 

Контакти