•  
  •  

 

 

 

Клубове за занимания по интереси за учебната 2022/2023 година

  •  „Математиката е лесна и интересна- 4. клас”- с ръководител Николина Овчарова
  • „Спортен свят” -с ръководител Андон Янкулов

Календар

 

Контакти