•  
  •  

 

 

 

Използвани електронни ресурси при обучение от разстояние:

 

https://www.e-uchebnik.bg/- електронни учебници на издателство Просвета

https://ucha.se/

Национална електронна библитека -https://e-learn.mon.bg/

academico- https://www.youtube.com/channel/UCqTGIC4Lli0GZoxpAlvsNaw

 

Календар

 

Контакти