•  
  •  

 

 

 

Новини

 

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТ 26.01.2021 г.

 за осъществяване на присъствено обучение за ученици по график от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г.

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК- ОТ 04.02.2021 г. - ТУК

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В ОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" ОТ 04.02.2021 г.- ТУК

Календар

 

Контакти