•  
  •  

 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“, С. КЪРНАЛОВО, ОБЩИНА ПЕТРИЧ

ГРАФИК

за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние на учениците от 5.,6., 7. клас

СРОК на обучението от разстояние от 24.01.2022 г. - до  28.01.2022г. включително

 

НАЧАЛЕН ЕТАП -

1, 2, 3 и 4 клас - присъствено

Сутрин:

1 час – 8.00 ч. - 8.35 ч.

2 час – 8.45 ч. - 9.20 ч.

3 час – 9.40 ч. - 10.15 ч.

4 час - 10.25 ч. - 11.00 ч.

5 час – 11.10 ч. - 11.45 ч.

6 час – 11.55 ч. - 12.30 ч.

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН   ЕТАП:

обучение в електронна среда от разстояние в платформата Microsoft Teams

Сутрин:

1.  8.00 ч. - 8.30 ч.

2.  8.45 ч. – 9.15 ч.

3. 9.40 ч. – 10.10 ч.

4. 10.25 ч. - 10.55 ч.

5. 11.10 ч. - 11.40 ч.

6. 11.55 ч. - 12.25 ч.

7. 12.40 ч. – 13.10 ч.

1. Дистанционните часове и консултациите следват учебната ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

- начален етап

- прогимназиален етап

2. Всеки ученик и родител получава ИНФОРМАЦИЯ за организацията на обучението от класния ръководител и може да комуникира с него на обявените и-мейли в платформата и на интернет страницата на училището.

Календар

 

Контакти