•  
  •  

 

 

 

Екип


 ДИРЕКТОР:


Юлиана Тасева

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

Андон Янкулов - старши учител по физическо възпитание и спорт, биология и здравно образование, човекът и природата

Лина Боенска- старши учител по български език и литература

Любка Барбарова-старши учител по математика, информационни технологии                              

Иван Симонски-старши учител по история и цивилизация и география и икономика

Димитрина Симонска- старши учител по английски език

Маряна Мицева-  старши учител в начален етап

Атанас Попов- старши учител в начален етап

Николина Овчарова- старши учител в начален етап

Цветанка Кадиева- старши учител в начален етап

Мария Бакалова- старши учител в ГЦОУД

Гергана Тапанска- учител в ГЦОУД

 

 

 

15.септември

2021 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.септември

2020 година

Календар

 

Контакти