•  
  •  

 

 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Председател:

Иванка Груева- родител

Членове:

Десислава Димитрова- родител

Николина Петрова- родител

Милена Янинкина- родител

Нина Попова- представител на ОА гр. Петрич

Календар

 

Контакти