•  
  •  

 

 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

На 17.12.2019 г. беше проведено събрание на обществения съвет при ОУ "Братя Миладинови" с. Кърналово за избор на нов състав с мандат 2019-2022 г.След проведено гласуване съставът е следния:

Карамфила Стойчева- председател

Членове:

Венета Панева

Иванка Груева

Николина Петрова

Резервни членове:

Христина Симонска

Македонка Николова

Календар

 

Контакти