•  
  •  

 

 

 

П Л А Н ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА


ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ОУ „Братя Миладинови“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА- ТУК

Календар

 

Контакти