•  
  •  

 

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.- ТУК

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ на ОУ "Братя Миладинови" за периода 2023- 2028 г. с План за действие и финансиране- ТУК

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 'с. КЪРНАЛОВО през учебната 2023-202 4г. - ТУК

 

Календар

 

Контакти