•  
  •  

 

 

 

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТ 26.01.2021 г.

 за осъществяване на присъствено обучение за ученици по график от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г.

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ОТ 04.02.2021 г. -  ТУК

График на учебните часове - присъствено обучение от 4.02.2021 г
1.час 8,00 - 8,40 ч.
2.час 8,50 - 9,30 ч.
3.час 9,50 - 10,30 ч.
4.час 10 , 40 - 11,20 ч.
5.час 11,30 - 12,10 ч.
6.час 12,20 - 13,00 ч.

7. час 13,10 - 13,50 ч.

График за учебни часове от 4.02.2021 г.в прогимназиален етап / обучение от разстояние /
1.час 8,00 - 8,30 ч.
2.час 8,50 - 9,20 ч.
3.час 9,50 - 10,20 ч.
4. час 10,40 - 11,10 ч.
5.час 11,30 - 12,00 ч.
6. час 12,20 - 12,50 ч.
7 .час 13,00 - 13,30 ч.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ВТОРИ СРОК- 0Т 04.02.2021 г.- ТУК

 

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА - 04.01.2021 г.

ЗАПОВЕД С УКАЗАНИЯ И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

В ОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" ЗА ПЕРИОДА 27.11. - 21.12.2020 г. -ТУК

 

   ОЩЕ ЗА Mikrosoft Екипи

 

  1. Активиране на  акаунти
  2. Как да използвам екипи
  3. Ръководство за работа

 

 Можете да ни потърсите и на телефон: 0898764468

Календар

 

Контакти