•  
  •  

 

 

 

 

  Национално външно оценяване 7. клас

 

  • Български език и литература - 15 юни 2020 г., начало 9,00 часа
  • Математика - 17 юни 2020 г., начало 9,00 часа

  • Заповед на Министъра за определяне на дати и график за дейности за НВО - ТУК 
  • Заповед за определяне на училищна комисия за подготовка и проверка на изпит в VII клас -  ТУК
  • Материал, който няма да бъде в НВО за 7 клас  - ТУК

  • Инструктаж на учениците -  ТУК
  • Инструктаж на квесторите -  ТУК
  • Правила за информационна сигурност на организацията, оценяването и  проверката на НВО в края на VII клас през учебната 2019/2020 г.- ТУК

Модел на НВО VII клас Български език и литература за учебната 2019/2020 г.-  ТУК

Модел на НВО VII клас Математика за учебната 2019/2020 г.- ТУК

Календар

 

Контакти