•  
  •  

 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“, С. КЪРНАЛОВО, ОБЩИНА ПЕТРИЧ

ГРАФИК

на учебните часове при провеждане на обучение от разстояние в   домейна на МОН- edu.mon.bg, както и платформата, която е интегрирана към тях Microsoft Teams, както следва:

СРОК на обучението от разстояние от 29.10.2021г. - до  03.11.2021г., удължен до 10.11.2021 г. включително

 

НАЧАЛЕН ЕТАП -1, 2, 3 и 4 клас

Сутрин:

1 час – 8.00 ч. - 8.20 ч.

2 час – 8.40 ч. - 9.00 ч.

3 час – 9.20 ч. - 9.40 ч.

4 час - 10.00 ч. - 10.20 ч.

5 час – 10.40 ч. - 11.00 ч.

6 час – 11.20 ч. - 11.40 ч.

След обяд – група ЦДО /1, 2, 3, 4 клас/:

1. 13,00 ч. - 13,20 ч.

2. 13.30 ч. - 13.50 ч.

3. 14.10 ч. - 14.30 ч.

4. 14.40 ч. - 15.00 ч.

5. 15.10 ч. - 15.30 ч.

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН   ЕТАП:

Сутрин:

1.  8.00 ч. - 8.30 ч.

2.  8.40 ч. – 9.10 ч.

3. 9.20 ч. – 9.50 ч.

4. 10.00 ч. - 10.30 ч.

5. 10.40 ч. - 11.10 ч.

6. 11.20 ч. - 11.50 ч.

7. 12.00 ч. – 12.30 ч.

1. Дистанционните часове и консултациите следват учебната ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК.

2. Всеки ученик и родител получава ИНФОРМАЦИЯ за организацията на обучението от класния ръководител и може да комуникира с него на обявените и-мейли в платформата и на интернет страницата на училището.

Календар

 

Контакти